Westland Cultuurweb is de netwerkorganisatie voor kunst, cultuur en educatie in de gemeente Westland.
Wij ondersteunen de binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie, het culturele veld en brengen kunst en cultuur bij zoveel mogelijk Westlanders.

Waar staan wij voor?

Kunst raakt ons, verrast ons en zet ons aan het denken. Cultuur verbindt en kleurt de samenleving.
Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit, zorgen voor ontmoeting en verrijken ons leven.
Van verwondering over het onbekende tot verbazing over de eigen vermogens: kunst en cultuur openen nieuwe werelden.
Elke dag weer zien wij de pracht van het talent van al die kleine en grote kunstenaars. Dat wensen wij iedereen toe!

Wat doen wij?

Daarom maken wij kunst en cultuur beschikbaar en bereikbaar voor zoveel mogelijk Westlanders.
Dat doen we door kinderen en jongeren binnen het onderwijs hun talenten te laten ontdekken en hun creativiteit te ontwikkelen.
Door hen buiten school te stimuleren hun passie voort te zetten - alleen en samen met anderen.
Dat doen we door het rijke culturele leven in het Westland zichtbaar te maken, kleur te geven en te laten bloeien.
En dat doen we door al die Westlanders die van huis uit of door hun situatie niet gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen te helpen hun creatieve weg te vinden.

Onze kernwaarden

Samenwerking en ontmoeting, creativiteit en kwaliteit, ontwikkeling en innovatie, ondersteuning en stimulans, integriteit en openheid.

Bezoek de website van Westland Cutuurweb